ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 50800
Organizacja 33884
Regulamin 23978
Statut 10211
Rada Miejska 32419
Komisje stałe Rady Miejskiej 10442
Plan pracy Rady 16080
Protokoły z sesji 106749
Interpelacje i zapytania 67772
Dyżury radnych, przyjęcia interesantów 11118
Stanowiska, oświadczenia, apele 11889
Imienne wykazy głosowań 3905
Transmisja i archiwum sesji 1726
Jednostki Organizacyjne Gminy 20249
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie 0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie 0
Skwierzyński Ośrodek Kultury 0
Szkoła Podstawowa w Murzynowie 0
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie 0
Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler 0
Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie 0
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Skwierzynie 0
Instytucje kultury 12356
Klub Dziecięcy 12397

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 438399
Aktualne 458082
W toku 265960
Wyniki 362597
Archiwalne 347170
Wyniki innych postępowań 274111
Ogłoszenia 49394
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5355
Ogłoszenia o pracy 93367
Aktualne 39817
W toku 37900
Wyniki 132654
Konkursy i nabory 41955
Akty prawne 26354
Projekty uchwał Rady Miejskiej 152696
Uchwały Rady Miejskiej 734564
Zarządzenia Burmistrza 723521
2018 164
2017 155
2016 364
2015 4
2014 324
2013 248
Obwieszczenia 166032
Interpretacje prawa podatkowego 1949
2015 3552
2018-2023 130
Petycje 3507
Rejestr informacji o środowisku 189781
Gospodarka komunalna 5159
Gospodarka odpadami 22122
Program Ochrony Środowiska 2975
Azbest 4498
2018 1253
2017 3252
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 2615
Badania wody 2019 1527
Badania wody 2018 732
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 1205
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 3064
Bezdomne zwierzęta 3138
Rolnictwo i Łowiectwo 3514
Wycinka drzew 3386
Program Opieki nad Zabytkami 3332
Gminna Ewidencja Zabytków 3336
Zbiorniki bezodpływowe 761
Oświadczenia majątkowe 520115
Budżet 9380
2013 15942
2014 22262
2015 13417
2016 11743
2017 5432
2018 6243
2019 1284
Podstawowe kwoty dotacji 4629
Mienie komunalne 19503
Ogłoszenia 44397
Sprawozdania budżetowe 7400
2012 0
2013 30892
2014 24441
2015 18725
2016 13315
2017 8768
2018 4166
2019 775
Organizacje pozarządowe 121874
Dokumenty do pobrania 97
Nieruchomości - przetargi 21579
2019 6643
2018 16120
2017 25388
2016 22032
2015 36192
2014 35430
2013 32430
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 13856
Samorządowe 105656
2019 - wybory ponowne 5911
2018 24062
2014 38173
Parlamentarne 18957
Parlament Europejski 32118
2019 4237
2014 4345
Prezydenckie 25376
Referendum 20050
Sejm i Senat 2042
Podatki, opłaty i druki do pobrania 34514
Alkohole 9746
Dowód Osobisty 5494
Działalność gospodarcza 5623
Gospodarstwo rolne 6008
Informacja publiczna 6342
Lokale socjalne i komunalne 18516
Meldunki 8007
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 10707
Oświadczenia majątkowe 6418
Opłaty targowe 3048
2017 2201
2016 2501
2015 4304
2014 3299
2013 6225
Ochrona Środowiska 11911
Organizacje pozarządowe 9516
Podatek od nieruchomości 29872
Podatek leśny 15472
Podatek od środków transportowych 16883
Podatek rolny 21407
Podatek akcyzowy 6651
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 8666
USC 15654
Zgromadzenia publiczne 7055
Nadchodzące zgromadzenia 1264
Imprezy masowe 193
Sprawozdania finansowe 294
2018 970
Raport o stanie gminy 223
2018 326

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1775077
Redakcja biuletynu 6012
Mapa serwisu 5903
Statystyki 5647
Kanały RSS 4617
Kontakt 21311
RODO 3398
« powrót do poprzedniej strony