Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miejski 51240
Organizacja 34352
Regulamin 24355
Statut 10328
Rada Miejska 32865
Komisje stałe Rady Miejskiej 10593
Plan pracy Rady 16350
Protokoły z sesji 109021
Interpelacje i zapytania 69280
Dyżury radnych, przyjęcia interesantów 11279
Stanowiska, oświadczenia, apele 12098
Imienne wykazy głosowań 4367
Transmisja i archiwum sesji 1951
Jednostki Organizacyjne Gminy 20464
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie 0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie 0
Skwierzyński Ośrodek Kultury 0
Szkoła Podstawowa w Murzynowie 0
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie 0
Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler 0
Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie 0
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Skwierzynie 0
Instytucje kultury 12525
Klub Dziecięcy 12551

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 446862
Aktualne 466157
W toku 270761
Wyniki 368836
Archiwalne 352734
Wyniki innych postępowań 279046
Ogłoszenia 49965
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5487
Ogłoszenia o pracy 94769
Aktualne 40509
W toku 38425
Wyniki 135366
Konkursy i nabory 42509
Akty prawne 26533
Projekty uchwał Rady Miejskiej 156939
Uchwały Rady Miejskiej 750243
Zarządzenia Burmistrza 746641
2018 1507
2017 1597
2016 2488
2015 2198
2014 2664
2013 2249
Obwieszczenia 170400
Interpretacje prawa podatkowego 1981
2015 3616
2018-2023 142
Petycje 3947
Rejestr informacji o środowisku 192925
Gospodarka komunalna 5222
Gospodarka odpadami 22868
Program Ochrony Środowiska 3033
Azbest 4636
2018 1344
2017 3413
Informacja o jakości wody na terenie Gminy Skwierzyna 2679
Badania wody 2019 1845
Badania wody 2018 829
Administrowanie Cmentarzem Komunalnym 1225
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 3130
Bezdomne zwierzęta 3279
Rolnictwo i Łowiectwo 4019
Wycinka drzew 3469
Program Opieki nad Zabytkami 3418
Gminna Ewidencja Zabytków 3396
Zbiorniki bezodpływowe 878
Oświadczenia majątkowe 527277
Budżet 9480
2013 16099
2014 22551
2015 13597
2016 11965
2017 5546
2018 6506
2019 1490
Podstawowe kwoty dotacji 4853
Mienie komunalne 19814
Ogłoszenia 45692
Sprawozdania budżetowe 7461
2012 0
2013 31313
2014 24800
2015 19068
2016 13616
2017 9015
2018 4427
2019 904
Organizacje pozarządowe 124779
Dokumenty do pobrania 97
Nieruchomości - przetargi 21847
2019 7283
2018 16650
2017 25874
2016 22410
2015 36746
2014 35952
2013 32776
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Archiwum BIP 0
Wybory 13911
Samorządowe 107212
2019 - wybory ponowne 6325
2018 25094
2014 40752
Parlamentarne 19325
Parlament Europejski 32315
2019 4587
2014 4734
Prezydenckie 25787
Referendum 20397
Sejm i Senat 2516
Podatki, opłaty i druki do pobrania 35088
Alkohole 9918
Dowód Osobisty 5588
Działalność gospodarcza 5654
Gospodarstwo rolne 6070
Informacja publiczna 6418
Lokale socjalne i komunalne 18936
Meldunki 8100
Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne 10937
Oświadczenia majątkowe 6475
Opłaty targowe 3083
2017 2244
2016 2545
2015 4369
2014 3344
2013 6287
Ochrona Środowiska 12065
Organizacje pozarządowe 9769
Podatek od nieruchomości 30557
Podatek leśny 15787
Podatek od środków transportowych 17263
Podatek rolny 21852
Podatek akcyzowy 6774
Pracownicy młodociani - dofinansowanie 8843
USC 15853
Zgromadzenia publiczne 7175
Nadchodzące zgromadzenia 1285
Imprezy masowe 276
Sprawozdania finansowe 347
2018 1135
Raport o stanie gminy 261
2018 393

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1827951
Redakcja biuletynu 6052
Mapa serwisu 5939
Statystyki 5684
Kanały RSS 4669
Kontakt 21548
RODO 3609